0628242813 info@svbe.nl

cursusinformatie

CURSUSINFORMATIE

 

 

Aanmelding/inschrijving
Na ontvangst van uw aanmelding (via e-mail of anderszins) krijgt u een bevestiging. U staat nadat u de bevestiging heeft ontvangen ingeschreven (u gaat dan de verplichting aan het cursusgeld te betalen). Indien gewenst kunt u na ondertekening van een incasso in 2 termijnen betalen. U ontvangt een BTW factuur.

Voor het volgen van een cursus dient u minimaal 18 jaar te zijn.

Annulering cursus
U kunt uw aanmelding/inschrijving annuleren totdat u bericht ontvangt dat de cursus definitief doorgaat. Op dat moment is namelijk op grond van het aantal inschrijvingen besloten met de cursus van start te gaan. Bij tijdige annulering ontvangt u het cursusgeld minus € 25,00 administratiekosten retour.

Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus geannuleerd worden. Uiteraard ontvangt u daarvan bericht (circa 1 week voorafgaand aan de startdatum) en het volledig betaalde cursusgeld retour.

Cursustijden en overige informatie
De cursustijden worden per cursus bekendgemaakt. De aanvangstijd ligt tussen 19.30 en 20.30 uur. De cursussen eindigen tussen 22.00 en 23.00 uur. De locatie is meestal de wijnkamer op het adres Beatrixstraat 44 te Arnhem.

Bij vrijwel alle cursussen staat een reserve-datum vermeld. Van deze datum wordt door de docent gebruik gemaakt als een cursusdatum door onvoorziene omstandigheden (bijv. verblijf in het buitenland of ziekte van de docent) uitvalt. Dus deze wel in de agenda noteren.

Het is om praktische redenen niet mogelijk een cursusavond later of bij een andere groep in te halen.

Het is, om de continuïteit van de cursus te garanderen, niet toegestaan een vervanger te sturen.

Er vindt geen restitutie plaats als u door ziekte of andere omstandigheden een cursusavond mist.

Zodra de cursus is gestart vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats (noch geheel/noch gedeeltelijk).

De wijnkamer is helaas niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

contact

Contact/inschrijfformulier

TIP!

Mocht het aanmeldformulier een storing aangeven stuur dan een mail direct naar Chris via:

info@svbe.nl

Contactgegevens

info@svbe.nl

+31 (0)628242813

Beatrixstraat 44
6824 LR Arnhem